Dekvoorwaarden

1. Condities voor dekseizoen 2024

 1. Het dekseizoen loopt van 1 maart tot 15 augustus.
 2. Bij het bestellen en ontvangen van sperma verklaart de eigenaar van de merrie akkoord te gaan met de volgende voorwaarden.
 3. Bij sperma-bestelling dient de volgende informatie aan de stoeterij te worden verstrekt:
  • Naam van de merrie met een kopie van het stamboekpapier of paspoort.
  • Naam, volledig adres, emailadres en telefoonnummer van de eigenaar/verantwoordelijke van de merrie.
  • Volledig afleveradres van de dierenarts/hengstenstation indien verschillend van het eigen adres
 4. Kosten vanwege te laat aanmelden van de dekking bij het stamboek door het onvolledig of te laat aanwezig zijn van de merriegegevens zijn voor de merriehouder.
 5. Per hengstigheid is maximaal 2 keer sperma verkrijgbaar.
 6. Stoeterij Ruijs verkoopt geen losse rietjes/buisjes, alleen per dracht.
 7. De hengsteigenaar houdt zich het recht toe om een dekking met haar hengst te weigeren.
 8. Bij afwezigheid of het niet mogelijk zijn om Macklemore middels vers sperma beschikbaar te kunnen stellen, is er de mogelijkheid om bevroren sperma te gebruiken. De extra kosten voor de dierenarts zijn dan wel voor de merriehouder.

2. Betalingsvoorwaarden

Het dekgeld is € 650,- exclusief stamboek- en afdrachtskosten, springkosten (€ 65,- per sprong), verzendkosten (€ 39,50 per sprong) en BTW (9%) 
De verzendkosten komen te vervallen wanneer de merrie naar het merriestation komt (zie punt 3.2)
Het dekgeld wordt vooraf betaald, de extra kosten achteraf.

Gustreductie

 • U dient vóór 1 oktober 2024 aan te geven of uw merrie gust is gebleven voor 50% reductie op het betaalde dekgeld in 2024 bij dekking in 2025.

 Levend veulen garantie

 • Iedere merrie heeft recht op een levend geboren veulen. Dit betekent een levensvatbaar veulen dat de eerste 24 uur na de geboorte heeft overleefd. Indien het veulen sterft binnen de 24 uur, dan kunt u nog een seizoen gratis dekken met dezelfde merrie x hengst combinatie (m.u.v. springkosten en verzendkosten) tot maximaal 2 fokjaren.
 • Stoeterij Ruijs draagt geen aansprakelijkheid voor kosten door schades, ziektes, of letsels; deze verantwoordelijkheid ligt bij de merriehouder.

Verlies tijdens de dracht

 • Bij verlies van het veulen tijdens de dracht zelf kunt u (na het overleggen van de verklaring van uw dierenarts) het komende dekseizoen opnieuw dekken onder dezelfde prijsvoorwaarden (m.u.v. eventueel veranderende BTW, stamboek- en afdrachtskosten, springkosten en verzendkosten) en met dezelfde merrie x hengstcombinatie tot maximaal 2 fokjaren.

3. Bestelprocedure

 1. Stoeterij Ruijs aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, ziekte, EVA/CEM besmetting, letsel aan mensen, dieren of vervoermiddelen.
 2. Wij werken met een merriestation in Voorthuizen met gespecialiseerde dierenarts begeleiding. Hier worden de follikelcontroles en inseminatie gedaan.
 3. Mocht je je merrie niet naar het station willen brengen, versturen we alleen naar een dierenartspraktijk of gecertificeerde hengstenhouderij. Sperma wordt verzonden op kosten en risico van de merriehouder.
 4. Spermabestellingen moeten vóór 09:00 uur worden geplaatst via telefoon of e-mail info@ruijs.nl en/of info@holstud.nl .
 5. Gebruik van sperma is uitsluitend toegestaan voor de aangemelde merrie.
 6. Merriehouders hebben een meldingsplicht; niet gemelde nakomelingen kunnen resulteren in een boete van € 1500,- (excl. BTW) per nakomeling.

4. Voorwaarden sperma bestellen buitenland

Dit is mogelijk in overleg.